ASP

Zajęcia dla grupy zdających na ASP mają charakter ogólnoplastycznego rozwoju jak przygotowania pod konkretny, wybrany kierunek studiów. Dominującymi czasowo przedmiotami zajęć są rysunek i malarstwo, niemniej jednak dużą uwagę zwraca się także na zadania tzw. specjalistyczne powiązane z danym kierunkiem.

Podstawowe tematy rysunkowe i malarskie realizowane w różnych technikach to studium martwej natury, postaci (w przpadku rysunku) czy przyrody ożywionej. Pojawiają się jednak i odmienne, różnorodne tematy. Zadanie specjalistyczne (czyli projektowe, kompozycyjne, materiałowe czy rzeźbiarskie) podporządkowane są charakterowi wybranego kierunku.

W ramach kursu tworzone są także tzw. prace do teczki, czyli prace, które okazuje się w pierwszym etapie rekrutacji na każdym wydziale ASP. W ich przypadku, podobnie jak przy zadaniu specjalistycznym, stawiane są różne wymagania związane z konkretnym kierunkiem studiów.