Nasza szkoła

Nasza szkoła rysunku istnieje od roku 2004, jednak nauczaniem rysunku zajmujemy się dłużej, bo od 1999r. Realizujemy program odpowiadający wymaganiom na egzaminach wstępnych na Wydziałach Architektury prestiżowych uczelni w Krakowie, Wrocławiu, Gliwicach, Warszawie oraz Gdańsku. Specyfika egzaminówna tych uczelniach jest zdecydowanie różna, jednak doświadzczenie zdobyty w czasie wieloletniej praktyki pozwoliło wypracować bardzo skuteczny system, przekładający się na wysoką zdawalność.

Od 2006r. we współpracy z częstochowskim oddziałem SARP organizujemy wystawy pod hasłem "Młodzi w architekturze", które odbywały się w Muzeum Częstochowskim (Ratusz ul. NMP 45A), w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie – Konduktorownia (ul. Piłsudskiego 34/36, 42-202 Częstochowa) oraz w Pawilonie Wystawowym Muzeum Częstochowskiego (Park im. S. Staszica). W ramach tejże wystawy organizowane są także warsztaty projektowe, w których biorą udział uczniowie szkoły VERSO. Prace wykonane przez kursantów przeznaczane są na licytacje charytatywne organizowane przez fundacje i szkoły.

Poza kursem rysunku, w szkole prowadzone są także zajęcia z geometrii wykreślnej, historii sztuki, modelowania form przestrzennych czy malowania akwarelą. Dodatkowym atutem kursu są plenery rysunkowe odbywające się rokrocznie w Krakowie dwa tygodnie przed egzaminami. Różnorodność i wielopłaszczyznowość prowadzonych zajęć przyczynia się do faktu, że nasi uczniowie dostaja się do kilku uczelni jednocześnie.

Od roku 2012 w szkole prowadzone są zajęcia przygotowujące do egzaminów wstępnych na Akademie Sztuk Pięknych. Ich program skupia się w podobnym stopniu na ogólnoplastycznym rozwoju jak przygotowaniem pod kryteria konkretnych, wybranych kierunków. W ramach zajęć realizowane są prace rysunkowe, malarskie, projektowe oraz przestrzenne modele.