WYNIKI WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI WROCŁAW 2016

WYNIKI WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI WROCŁAW 2016

Gratulujemy tegorocznym absolwentom zdanych egzaminów wstępnych!!
KRAKÓW - 2/3 zdających uzyskało wynik od średniej 4.0 w górę.
Najlepszy wynik: Mateusz Michalak z ocenami 5.0 i 4.5
WROCŁAW - wszyscy nasi zdający uczniowie zdali pozytywnie egzamin ze średnią powyżej 300 pkt. a ponad połowa uzyskała wyniki powyżej 400pkt
Najlepszy wynik: Ania Drab 595pkt
GRATULUJEMY!!!