Szkoła rysunku VERSO

Nasza szkoła rysunku istnieje od roku 2004, jednak nauczaniem rysunku zajmujemy się dłużej, bo od 1999r. Realizujemy program odpowiadający wymaganiom na egzaminach wstępnych na Wydziałach Architektury prestiżowych uczelni w Krakowie, Wrocławiu, Gliwicach, Warszawie oraz Gdańsku. Specyfika egzaminówna tych uczelniach jest zdecydowanie różna, jednak doświadzczenie zdobyty w czasie wieloletniej praktyki pozwoliło wypracować bardzo skuteczny system, przekładający się na wysoką zdawalność.

Od 2006r. we współpracy z częstochowskim oddziałem SARP organizujemy wystawy pod hasłem "Młodzi w architekturze", które odbywały się w Muzeum Częstochowskim (Ratusz ul. NMP 45A), w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie – Konduktorownia (ul. Piłsudskiego 34/36, 42-202 Częstochowa) oraz w Pawilonie Wystawowym Muzeum Częstochowskiego (Park im. S. Staszica). W ramach tejże wystawy organizowane są także warsztaty projektowe, w których biorą udział uczniowie szkoły VERSO. Prace wykonane przez kursantów przeznaczane są na licytacje charytatywne organizowane przez fundacje i szkoły.

Poza kursem rysunku, w szkole prowadzone są także zajęcia z geometrii wykreślnej, historii sztuki, modelowania form przestrzennych czy malowania akwarelą. Dodatkowym atutem kursu są plenery rysunkowe odbywające się rokrocznie w Krakowie dwa tygodnie przed egzaminami. Różnorodność i wielopłaszczyznowość prowadzonych zajęć przyczynia się do faktu, że nasi uczniowie dostają się do kilku uczelni jednocześnie.

Od roku 2012 w szkole prowadzone są zajęcia przygotowujące do egzaminów wstępnych na Akademie Sztuk Pięknych. Ich program skupia się w podobnym stopniu na ogólnoplastycznym rozwoju jak przygotowaniem pod kryteria konkretnych, wybranych kierunków. W ramach zajęć realizowane są prace rysunkowe, malarskie, projektowe oraz przestrzenne modele.