ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Kurs przygotowujący do zdania na Architekturę Krajobrazu zaczyna się od zapoznania się z ogólnymi zasadami rysunku tj. kompozycją, podstawami geometrii, konstrukcją, światłocieniem. Następnie pojawia się problematyka studium różnorodnych form zieleni, małej i dużej architektury, występujących w różnych sytuacjach. Nabycie umiejętności odwzorowywania ćwiczonych elemntów niezbędne jest do tworzenia własnych kompozycji z pamięci, czyli formuły pojawiajacej się na egzaminie wstępnym. Zadania realizowane są w różnych technikach (sam ołówek, kredki, pastele) zważywszy na wybrany wydział.