Plan zajęć

Zajęcia w VERSO odbywają się:

Poniedziałek: 15.00-18.00, 18.00-21.00
Wtorek: 15.00-18.00, 18.00-21.00
Środa: 15.00-18.00, 18.00-21.00
Czwartek: 15.00-18.00, 18.00-21.00
Piątek: 15.00-18.00, 18.00-21.00
Sobota: 9:00 – 12:00, 12:00 – 15:00, 15:00 – 18:00

Wykłady i ćwiczenia z historii sztuki odbywają się w sobotę od 14.00 do 15.30 i od 15.30 do 17.00

Wykłady i ćwiczenia z podstaw geometrii wykreślnej w rysunku architektonicznym odbywają się w sobotę od 10.30 do 12.00

Zajęcia przy użyciu różnych technik w rysunku: akwarela, tusz, flamastry, itd odbywają się w sobotę: 12.00-15.00 , 15.00-18.00

Rysunek studyjny: postać , martwa natura odbywają się w sobotę: 12.00-15.00 , 15.00-18.00

Uczniowie klas maturalnych na zajęcia uczęszczają minimum trzy razy w tygodniu. Jeżeli kursanci wyrażają chęć częstszego uczestnictwa w zajęciach jest to możliwe nawet codziennie bez dodatkowych opłat

Uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas przedmaturalnych  uczęszczają na zajęcia raz w tygodniu. Jeśli jednak wyrażają chęć mogą uczestniczyć w zajęciach częściej bez dodatkowych opłat.

NA PIERWSZE ZAJĘCIA Z RYSUNKU ODRĘCZNEGO NALEŻY ZABRAĆ:
- brystol formatu B2
- ołówki drewniane 2B, 4B, 6B
- gumka chlebowa

ZAJĘCIA DODATKOWE:
- akwarela, kredka
- modelowanie przestrzenne
- techniki dowolne (tusz, flamastry)