Zajęcia

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Kurs rysunku przygotowujący na Architekturę i Urbanistykę obejmuje różne typy zagadnień  w zależności od etapu przygotowań. Początkowe przyswojenie różnych technik rysunku, podstaw geometrii, kompozycji, konstrukcji czy szrafowania pozwala na późniejsze rozwiązywanie zadań rysunkowych i projektowych odpowiadających tym na egzaminach wstępnych na wybranych wydziałach. Nieodłącznym elementem zajęć są studia martwej natury i postaci (wymaganej na Politechnice Wrocławskiej), a dla osób wybierających sie do Warszawy i Gliwic modelowanie form przestrzennych.

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Kurs przygotowujący do zdania na Architekturę Krajobrazu zaczyna się od zapoznania się z ogólnymi zasadami rysunku tj. kompozycją, podstawami geometrii, konstrukcją, światłocieniem. Następnie pojawia się problematyka studium różnorodnych form zieleni, małej i dużej architektury, występujących w różnych sytuacjach. Nabycie umiejętności odwzorowywania ćwiczonych elemntów niezbędne jest do tworzenia własnych kompozycji z pamięci, czyli formuły pojawiajacej się na egzaminie wstępnym. Zadania realizowane są w różnych technikach (sam ołówek, kredki, pastele) zważywszy na wybrany wydział.

ASP

Zajęcia dla grupy zdających na ASP mają charakter ogólnoplastycznego rozwoju jak przygotowania pod konkretny, wybrany kierunek studiów. Dominującymi czasowo przedmiotami zajęć są rysunek i malarstwo, niemniej jednak dużą uwagę zwraca się także na zadania tzw. specjalistyczne powiązane z danym kierunkiem.

Podstawowe tematy rysunkowe i malarskie realizowane w różnych technikach to studium martwej natury, postaci (w przpadku rysunku) czy przyrody ożywionej. Pojawiają się jednak i odmienne, różnorodne tematy. Zadanie specjalistyczne (czyli projektowe, kompozycyjne, materiałowe czy rzeźbiarskie) podporządkowane są charakterowi wybranego kierunku.

W ramach kursu tworzone są także tzw. prace do teczki, czyli prace, które okazuje się w pierwszym etapie rekrutacji na każdym wydziale ASP. W ich przypadku, podobnie jak przy zadaniu specjalistycznym, stawiane są różne wymagania związane z konkretnym kierunkiem studiów.