wystawy

Od 2006r. organizujemy rokrocznie wystawy prac naszych uczniów, przy współpracy z fundacjami i szkołami ponad gimnazjalnymi. Prace naszych uczniów przekazywane są na różnego rodzaju aukcje i licytacje charytatywne (m.in. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz w II L.O. im. R. Traugutta w Częstochowie). We współpracy z Częstochowskim oddziałem SARP organizujemy wystawy pod hasłem „Młodzi w Architekturze” które odbywały się w Muzeum Częstochowskie (Ratusz ul. NMP 45A), w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie – Konduktorownia (ul. Piłsudskiego 34/36, 42-202 Częstochowa) oraz w Pawilonie Wystawowym Muzeum Częstochowskiego (Park im. S. Staszica).